English|中文 A member of
Sichuan Hua Qiang Certified Public Accountants Co., Ltd Position: Home > Contact Us


Sichuan Hua Qiang Certified Public Accountants Co., Ltd


Add:    4th Floor, Hengfeng Building,
            6 South Tianxianqiao Road, Chengdu, 610021, China
Tel:      (8628) 86655621 86669215 86720664 86654290
Fax:     (8628) 86655621
Web:  
www.schqcpa.cn
Contact Person: Ms. Zhu Dan Yin
Email:
490135738@qq.com